Veikals katram, kas strādā ar koku.

Visām norādītajām cenām ir informatīvs raksturs, tās jebkurā laikā var mainīties, lai noskaidrotu precīzu cenu apmeklējiet veikalu vai zvaniet +37129228230

Veikala darba laiks, darba dienās 10.00 - 17.00

   

Kokapstrādei.lv ir uzņēmuma Sia "G4W" interneta majas lapa, kas paredzēta, lai ietaupītu Jūsu laiku un atvieglotu iepirkšanos pie mums. Šeit Jūs varat vienkārši izveidot savu pasūtījumu, lai brīdī, kad ierodaties pēc šī pasūtījuma, Jūs to uzreiz saņemtu gatavu. 


Sia "G4W" ir uzņēmums, kuru dibinājis Aigars Viša. Šī uzņēmuma dibinātājs jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar šāda tipa produkcijas izplatīšanu Latvijā. Un bija pirmais kurš iepazīstināja Latviju ar pirkstu eņģēm.


Veikala kokapstradei.lv adrese:

Čiekurkalna 1. līnija 14-4, Rīga, LV- 1026, Latvija

Veikals atvērts darba dienās no 09.00 līdz 18.00

e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Remonta noteikumi

 

 

 

1.Maksas remonta vērtību/cenu nosaka Sia Liepenes  speciālisti, atbilstoši Sia Liepenes apstiprinātajam cenrādim. (speciālista darbs, rezerves daļas u.c.) Cenrādis ir pieejams servisa centrā. Pēc klientu lūguma servisa speciālisti var sniegt sīkākus paskaidrojumus par cenrādī norādītajiem izcenojumiem, veicamo darbu specifiku u.t.t.

2. Saņemot instrumentu pēc remonta, klientam pašam personīgi jāpārbauda uz vietas tās pilnās komplektācijas atbilstība tai, kādā instruments tika nodots remontā.

3.Remontu Sia Liepenes veic iespējami īsā laikā nepārsniedzot 15 darba dienas, taču termiņu var nākties pagarināt īpašos gadījumos, ja nepieciešamās rezerves detaļas jāpasūta no ražotājfirmām atbilstoši to noteiktajiem detaļu piegādes termiņiem.Šādos gadījumos servisa centrs paziņo klientam par remonta termiņu.

 4.Klients ar parakstu apliecina, ka instruments ir klienta īpašums. Ja šis apliecinājums neatbilst vai neatbildīs īstenībai, klients apņemas segt izdevumus un vai zaudējumus, ja servisa centram tādi rastos nepatiesā apliecinājuma rezultātā. Papildus Klients ar parakstu apliecina , ka pēc defekta/bojājuma novēršanas instrumentu no servisa centra izņems ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no tās dienas, kad veikta defekta/bojājuma novēršana (datumu, kad veikta defekta/bojājuma novēršana, servisa speciālists/remonta veicējs ieraksta remonta veidlapā) un Sia Liepenes  ir paziņojis to klientam. Par turpmāko instrumenta glabāšanu servisa centrā klients apņemas maksāt Ls 0,20(nulle, divdesmit santīmi) par katru nākamo diennakti.

5.Klientam, ierodoties izņemt instrumentu, ir jāapmaksā instrumenta glabāšanas izdevumi Sia Liepenes. Ja klients atsakās no šo glabāšanas izdevumu segšanas, servisa centram ir aizturējuma tiesība uz instrumentu, līdz brīdim, kad klients ir pilnībā norēķinājies par glabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

6.Klients apzinās un atzīst, ka gadījumā, ja viņš neierodas pēc instrumenta un/vai atsakās no glabāšanas izdevumu atmaksas 6(sešus) mēnešus, glabājumu vērtība sastādīs LVL 35.00 . Instrumenta neizņemšanas un vai atteikšnās no glabāšanas izdevumu segšanas minētajā glabāšanas termiņā apliecina klienta vēlēšanos pārdot instrumentu servisa centram par pirkuma maksu LVL 35.00, piekrītot, ka pirkuma maksa tiks segta ar savstarpējo prasījumu ieskaitu. Servisa centrs iegūst īpašuma tiesības un instrumentu, ar brīdi, kad reģistrējis grāmatvedībā sava prasījuma dzēšanu pret klientu par glabāšanas izmaksu samaksu. Papildus klients atsakās no prasības celšanas pārmērīga zaudējuma dēļ.

7.Sia Liepenes  sniedz bezmaksas remonta pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā prasījuma pieteikuma termiņā tikai tad, ja defekts/bojājums ir radies, nepārkāpjot iegādātās preces pirkuma kartē un instrumenta lietotāja instrukcijā norādītos ekspluatācijas noteikumus. Ja defekts/bojājums radies ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā, bezmaksas remonta noteikumi netiek piemēroti un , ja klients vēlass, remonts tiek veikts par maksu, šādā gadījumā servisa centram ir tiesības pieprasīt klientam veikt remontdarbu apmaksu pilnā apmērā pirms remontdarbu uzsākšanas, taču servisa centrs pēc remonta darbu veikšanas negarantē instrumenta atbilstību līguma noteikumiem.

8.Ja klients atsakās segt remonta izdevumus pilnā apmērā, Sia Liepenes ir aizturējuma tiesības uz instrumentu, līdz brīdim kad klients ir pilnībā norēķinājies ar Sia Liepenes  saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu par glabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

9.Ja klients nepiekrīt Sia Liepenes sniegtajam atzinumam, ka instrumentā konstatētā defekta/bojājuma cēlonis ir iegādātās preces pirkuma kartē un/vai instrumenta lietotāja instrukcijā norādīto ekspluatācijas noteikumu pārkāpums, klients ir tiesīgs iesniegt instrumenta pārdevējam rakstisku prasījumu pieteikumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.Par šo noteikumu 9.punktā maksājuma termiņa neievērošanu klients maksā pārdevējam līgumsodu 1% apmērā no iekavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

11.Visi paziņojumi un cita veida korespondence nosūtāma ierakstītā vēstulē vai arī nogādājama adresātam personīgi. Korespondence ir uzskatāma par saņemtu, ja par to adresāts personīgi ir parakstijies vai ja tā nosūtīta uz prasījumu pieteikumā norādīto klienta dzīves vietu un no nosūtīšanas dienas ir pagājušas 3(trīs) darba dienas.

12.Puses jebkuras neskaidrības un strīdus centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks nodots izskatīšanai Saistību Šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā, kas notiek saskaņā ar tās reglamentu uz iesniegto dokumentu pamata.

13. Sia Liepenes izsniedz instrumentus klientiem, kuri var uzrādīt instrumenta pieņemšanas nodošanas akta/kvīts klientu eksemplāru, kurš saņemot instrumentu  jāatdod Servisa centra darbiniekiem. Pieņemšanas nodošanas akta/kvīts klienta eksemplāra nozaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda LVL 2.00 (divu latu, 00 santīmu) apmērā.

 

Mūsu adrese ir: Čiekurkalna 1. līnija 14-4, Rīga, LV-1026.

Telefons veikalā: 371-29228230

epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pie mums ir ērti piebraukt un klientiem ir iespāja atstāt automašīnas ielas kreisajā pusē.

Veikala darba laiks:

Darba dienās  09.00-18.00

Sest., svētdien slēgts

{mosmap}

Jau daudzus gadus piedāvājam Virutex profesionālos elektroinstrumentus. 

Virutex ir Spāņu elektroinstrumentu ražotājs, kas izgatavo ļoti augstas kvalitātes instrumentus.

Darbgaldi un iekārtas

Iekārtas un darbgaldi kokapstrādei

Zīmoli

Mūsu pārstāvētie preču zīmoli